Těšíme se na Vás
Copyright © 2012
All Rights reserved
Odkazy:  Autodoprava
Kostnická 109
530 06 Pardubice
tel.: 776 035 789

ORIENTAČNÍ DENNÍ PROGRAM

U programu dne je přihlédnuto k ročnímu období, čemuž odpovídají tvořivé
práce a výtvarná dílka, která si děti odnášejí, a také délka pobytu venku.
7,00 - 8,00
příchody, volná hra
8,30 - 9,00
pohybové hry (s míčem, cvičení s říkadly, skákání...)
9,00 - 9,30
svačinka
9,30 - 10,30
kreslení (voskovými bločky, voskovkami, pastelkami,  
vodovkami), stříhání, lepení, modelování, prohlížení knížek...
10,30 - 11,30
pobyt venku (na zahradě nebo na procházce)
11,30 - 12,00
oběd
12,00 - 14,00
pohádka, spaní
14,00 - 14,30
svačinka
14,30 - 16,00
hraní, pobyt venku (na zahradě)